Cineslide

cineslide

Jeden čistě softwarový projekt s kořeny někde v roce 2013…

Také už vás nebaví prezentace z PowerPointu? Sekvence statických nápisů a obrázků v 21. století už nikoho nezaujme. Po několika dnech experimentování s PowerPointem 2010 a různými možnostmi vkládání videa, jsem se rozhodl napsat raději svoji vlastní prezentační aplikaci. PowerPoint totiž nepodporuje prakticky žádné video kodeky (kromě Windowsího WMV) a pokud se vám do prezentace podaří vložit nějaké lépe kódované video (př. H.264, který PP2016 už vložit umí), nemáte jistotu, že se správně přehraje na jiném PC. PowerPoint také neumí správně přehrávat video na FullScreen. Tedy video má možnost “Přehrávat na celé obrazovce”, jenže celá PowerPoint prezentace má trochu zkreslené představy o tom co je to ta “celá obrazovka”. Pokud jste při volení poměru stran prezentace netrefili poměr stran na cílovém zobrazovacím zařízení, budete mít okolo videa ze všech stran nepěkný černý rámeček. Také je tu seekbar, kterého se nedá zbavit a vypadá na videu velmi neprofesionálně. O pokročilejších možnostech řízení toku video v závislosti na toku prezentace ani nemluvě.

Záměrem při vývoji nového softwaru bylo vytvořit multiplatformní prezentační aplikaci, nezávislou na rozlišení cílového zařízení, na internetovém připojení či na instalovaných kodekách, která bude plynule kombinovat klasické textové/obrázkové slidy a video. Tok videa přitom bude řízen spolu se slidy a oba elementy budou ve vrstvách s možností nastavení transparentního kanálu. Doběhnutí videa do klíčového bodu může spustit textový slide. Tím tedy vzniká možnost např. použít kvalitní předrenderovanou animaci či vizualizaci, v rámci prezentaci ji nechat doběhnou na klíčové místo, následně například spustit část animace ve smyčce a překrýt jí popisným textem. V momentě kdy přednášející domluví a prezentaci pošle dál, text zmizí a animace plynule doběhne, popř. dá prostor dalšímu klíčovému místu s popisem.

Vykreslování je založeno na OpenGl a načítání videa na FFMPEG, tím je zajištěna migrovatelnost na různé platformy a zároveň nazávislost na nainstalovaných kodekách.

layers
Cineslide vrstvy
.

Cineslide bude uvolněn jako freeware v sekci downloads. Stay tuned 🙂